Αναζήτηση
  • ιωάννης κουτσουρελάκης ΩΡΛ

Grow Your Blog Community

With Wix Blog, you’re not only sharing your voice with the world, you can also grow an active online community. That’s why the Wix blog comes with a built-in members area - so that readers can easily sign easily up to become members of your blog.What can members do?

Members can follow each other, write and reply to comments and receive blog notifications. Each member gets their own personal profile page that they can customize.


Tip:

You can make any member of your blog a writer so they can write posts for your blog. Adding multiple writers is a great way to grow your content and keep it fresh and diversified.
Here’s how to do it:

  1. Head to your Member’s Page

  2. Search for the member you want to make a writer

  3. Click on the member’s profile

  4. Click the 3 dot icon ( ⠇) on the Follow button

  5. Select Set as Writer

0 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟΥ ΝΕΥΡΟΥ: MIA NEA ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ

Η αποφρακτική υπνική άπνοια είναι μια συχνή πάθηση που συναντάται στο 13% των ανδρών και στο 6% των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.1Η θεραπεία εκλογής θεωρείται η αναπνευστική συσκευή C